Contact us


Jiangsu Dalen Electronic Co.,Ltd.
#143 Songshan Road Suzhou New District Suzhou City Jiangsu Province China
TEL:+86-512-62759235 68253206
FAX:+86-512-62758703
E-mail:marketing@dalen-tech.com
Http://www.dalen-tech.com


Dalen Japan Co., Ltd. 

1-9-10 Takatsu Chuo-ku Osaka-shi Japan
TEL:+81-6-6428-7773
FAX:+81-6-6423-2349
E-mail:gao@dalen.jp
Http://www.dalen.jp
 
Dalen Singapore Pte. Ltd.
237 Pandan Loop #04-04 Westech Building Singapore
TEL:+65-6777-0170
FAX:+65-6777-0938
E-mail:marketing@dalen-tech.sg
Http://www.dalen-tech.sg
 
Dalen Benelux B.V.
Bolderweg 60,8243 RD Lelystad, The Netherlands
TEL:+31-320 760760
FAX:+31-320 265119
E-mail:marketing@dalen-tech.nl
Http://www.dalen-tech.nl
 
Dalen Italia S.r.l.
Via Dario Campana, 14-47922 Rimini(Rn), Italy
TEL:+39-335-465500
E-mail:marketing@dalen-tech.it
Http://www.dalen-tech.it
 
Dalen Tech Czech s.r.o.
Horova 55,616 00 Brno,Czech Republic
Tel: +420 541 233 424
E-mail:marketing@dalen-tech.cz  
Http://www.dalen-tech.cz